Tagi:

Architektura krajobrazu w dobie zmian klimatu- 16 edycja konferencji „Współczesna Architektura Krajobrazu” (WAK16)

16 edycja konferencji „Współczesna architektura krajobrazu” pt. Architektura krajobrazu w dobie zmian klimatu odbędzie się 23 listopada 2018 roku we Wrocławiu. Wśród zaproszonych gości będą m.in. prelegenci z Holandii, Belgii, Włoch, Wielkiej Brytanii oraz Polski. Pomiędzy wykładami odbędą się prezentacje produktowe dla architektów krajobrazu.

Podczas konferencji będą poruszane kluczowe zagadnienia dla przystosowania krajobrazu do zmian klimatu, takich jak:
-gospodarowanie wodami opadowymi,
-bioróżnorodność,
-projektowanie oparte na naturze,
-minimalizowanie uciążliwości wysokich temperatur – poprawa mikroklimatu

Prelegenci przedstawią na wybranych przykładach różne sposoby adaptacji przestrzeni do nowych warunków. Spróbujemy podczas dyskusji wspólnie zastanowić się nad kolejnymi możliwościami dostosowywania naszego otoczenia do zmian klimatu poprzez działania w zakresie architektury krajobrazu.

Prelegenci:

Victor Beumer – samozatrudniony ekspert ds. Zielonych infrastruktur miejskich i rozwiązań opartych na przyrodzie. Dr Victor Beumer uzyskał tytuł doktora w 2008 roku w dziedzinie ekologii krajobrazu na Uniwersytecie w Utrechcie w Holandii. Victor zaczął pracować dla Deltares, gdzie skupił się na budowaniu z naturą, zieloną infrastrukturą i rozwiązaniami opartymi na naturze w miastach. Po prawie 10 latach pracy w Deltares rozpoczął pracę w tym roku jako samozatrudniony ekspert ds. Zielonej infrastruktury w miastach w zakresie adaptacji do zmian klimatycznych. Victor ma ogromne doświadczenie w zakresie wdrażania miejskiej zielonej infrastruktury, ułatwiając zaangażowanie interesariuszy i ekspertów podczas projektowania procesów oraz zapewniając specjalistyczną wiedzę w zakresie ekologii miejskiej, ekologii rzeki i zielonej infrastruktury. Utworzył i koordynował (2014-2017) grupę roboczą ds. Zielonej infrastruktury dla platformy wodnej UE (WssTP) i był liderem w zakresie hybrydowych infrastruktur szarej i zielonej infrastruktury dla tej platformy (2017-2018). Victor jest zapraszany w całej Europie na kluczowe wykłady i warsztaty z zakresu Wdrażania rozwiązań opartych na przyrodzie w miastach.

Joanna Rayss – specjalista ds. małej retencji w gdańskiej spółce komunalnej Gdańskie Wody, prowadzi autorską pracownię projektową – Zieleniarium, specjalizuje się w kształtowaniu publicznych terenów zieleni oraz gospodarowaniu wodą opadową. Joanna Rays jest autorką licznych opracowań naukowych i realizacji systemów małej retencji, które przedstawi w ramach konferencji. Prelegentka W 2018 r. otrzymała tytuł doktora nauk technicznych na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej broniąc dysertację pt. Zielona infrastruktura miasta a wody opadowe. Potencjał zrównoważonego rozwoju Gdańska.

 

Krzysztof Skotak – pracownik Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego, Kierownik Ośrodka Ochrony Atmosfery, Kierownik Zakładu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska. Posiada ponad 24 letnie doświadczenie w pracy zawodowej zakresie ochrony środowiska, jakości powietrza atmosferycznego, klimatu, badań zintegrowanych i oceny środowiskowego ryzyka zdrowotnego. Współautor wielu opracowań metodycznych, w tym wytycznych w zakresie prowadzenia monitoringu środowiska i ocen. Członek międzynarodowych komitetów i grup roboczych, w tym Komisji Europejskiej,  Światowej Organizacji Zdrowia i Konwencji w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia na dalekie odległości. Pełni rolę Krajowego Centrum Referencyjnego ds. Środowiska i Zdrowia w ramach współpracy Polski z Europejską Agencją Środowiska. Członek Komisji Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska Rady Sanitarnej Kraju przy Głównym Inspektoracie Sanitarnym. Realizator wielu krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, naukowych i aplikacyjnych. Autor lub współautor wielu publikacji. Nagrodzony Honorową odznaką nadawaną przez Ministra Środowiska za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Neil Mattinson Jest starszym dyrektorem zarządu w LDA Design. Neil Mattinson ma prawie 40-letnie doświadczenie jako architekt krajobrazu, tworząc wielokrotnie nagradzane projekty w sektorze mieszkaniowym, rekreacyjnym, rekreacyjnym i komercyjnym. Neil wspólnie prowadził masterplanning i szczegółowy projekt Londyńskiego Parku Olimpijskiego 2012, jednego z najbardziej złożonych projektów krajobrazowych, jaki kiedykolwiek został zrealizowany w Wielkiej Brytanii.

 

Howard Gray – entuzjasta udanych drzew miejskich. Od ponad 40 lat sadzi drzewa na obszarach miejskich i jest pasjonatem upewniania się, że każde drzewo ma taką samą szansę na wykorzystanie swojego potencjału gatunkowego. Rozumiejąc wiele konfliktów, zarówno finansowych, jak i inżynieryjnych, z sadzeniem w zatłoczonych miastach i miasteczkach, jest on w stanie współpracować z projektantami i wykonawcami, aby osiągnąć jak najlepszy wynik – na razie i dla przyszłych pokoleń. Pracując nad kilkoma projektami Greenblue Urban SuDS w całej Europie, zarówno z lokalnymi władzami, jak i unijnym projektem Interreg “Water Resilient Cities”, ma wyjątkową pozycję do zaprezentowania wizji GreenBlue Urban – umożliwiając miastom zrównoważonym korzystanie z zielonej i niebieskiej infrastruktury .

Ponadto wystąpią: Paolo Da Re i Daniela Bertino (Włochy), Henrik Bos i Marie Mertens (Belgia), Aleksander Lech, Maciej Sobiech, Karol Podyma.

Program i informacje organizacyjne o konferencji WAK16 ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU W DOBIE ZMIAN KLIMATU  znajdują się na stronie www.sak.org.pl
Rejestracja online odbywa się przez stronę https://znk-wak16.konfeo.com/pl/groups  (zapisy do 18 listopada). Po tym terminie rejestracja będzie możliwa tylko i wyłącznie poprzez kontakt telefoniczny z biurem.

Miejsce konferencji:

Q Hotel Plus Wrocław
ul. Zaolziańska 2, 53 – 334 Wrocław

Kontakt:
Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu
tel. 696157000
email: biuro@sak.org.pl
www.sak.org.pl

SHARE OR SAVE THIS POST FOR LATER USAGE