Tagi:

„Materia Architektury” – historia ryglowego dworu w Niepołcku

W czwartek 30 kwietnia 2015 roku w Galerii Architektów Forma w Szczecinie odbędzie się wystawę doktora inżyniera architekta Tomasz Cykalewicza pod tytułem „Materia Architektury”.  Wystawa prezentuje historię ryglowego dworu w Niepołcku (woj. zachodniopomorskie) oraz unikatowe działania konserwatorskie przeprowadzone w ostatnich latach pod kierunkiem Autora, które uchroniły ten zabytkowy obiekt przed zniszczeniem.

Jak czytamy w opisie, wystawa jest też pretekstem do głębszej refleksji na temat związków obiektu architektury z miejscem i czasem oraz roli architekta w twórczym kształtowaniu krajobrazu kulturowego.

Dwór w Niepołcku pojawił się już w Galerii Architektów Forma na wystawie „Letnia Szkoła Architektury i Ekologii Krajobrazu (LSAiEK) – Idea i Praktyka” w 2010 roku. Był wówczas prezentowany jako jeden z wielu obiektów dokumentowanych i chronionych przez Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Dziedzictwa „Młyn – Papiernia”. Na obecnej wystawie dwór w Niepołcku prezentowany jest samodzielnie. W wyniku prac podjętych w 2012 roku zawalona konstrukcja dworu została podniesiona i ustabilizowana, co w ostatnich latach było największym tego typu przedsięwzięciem zrealizowanym w Polsce. Obecnie odtwarzane są zniszczone wypełnienia gliniane ścian i stropów. Dwór ze stanu ruiny wraca do stanu użytkowego.

ePLAKAT

Na wystawie zostanie zaprezentowana obszerna dokumentacja fotograficzna oraz wybrane dokumenty archiwalne i materialne ślady związane z przeszłością dworu w Niepołcku. Autor projektu dzieli się doświadczeniami z kolejnych faz poznawania i podnoszenia obiektu. Na jego zaproszenie, wystawie towarzyszy prezentacja pracy mgr inż. arch. Krzysztofa Tymbarskiego „Ratowanie ryglowego dworu w Niepołcku”, obroniona w 2014 r. na Podyplomowym Studium Konserwacji Zabytków Architektury i Urbanistyki Politechniki Krakowskiej oraz fragmenty wystawy „Paul Thiersch na wakacjach” prezentowanej po raz pierwszy w ramach Konferencji  ANTIKON 2014.

Tomasz Cykalewicz, jest doktorem nauk technicznych, działającym czynnie architektem i urbanistą oraz dydaktykiem i pracownikiem naukowym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Jest absolwentem Politechniki Szczecińskiej (obecnie ZUT) oraz Politechniki Warszawskiej, gdzie ukończył studia podyplomowe i obronił pracę doktorską pod tytułem „Przestrzenie publiczne małych miast na przykładzie Polski północno-zachodniej” opracowaną pod kierunkiem profesor Haliny Skibniewskiej.

fot. Sławomir Ryfczyński

fot. Sławomir Ryfczyński

Obecnie prowadzi badania na temat roli czynników żywiołowych w kształtowaniu przestrzeni miejskich. Jest adiunktem w Katedrze Architektury Współczesnej, Teorii i Metodologii Projektowania na Wydziale Budownictwa i Architektury ZUT w Szczecinie. Jest autorem lub współautorem ponad 150 projektów architektonicznych i urbanistycznych oraz kilkudziesięciu publikacji. Prowadzi zajęcia ze studentami kierunków Architektura, Architektura krajobrazu i Gospodarka przestrzenna. W latach 1991-1994 prezes Zarządu Oddziału TUP w Szczecinie, następnie do roku  2003  przewodniczył Komisji ZG TUP ds. Konkursów Urbanistycznych. W latach 2002-2010 jako członek Krajowej Rady Izby Urbanistów zajmował się problematyką legislacyjną. Jest rzeczoznawcą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie architektury, urbanistyki i krajobrazu kulturowego  oraz członkiem Głównej Komisji Konserwatorskiej przy Generalnym Konserwatorze Zabytków. Pracę zawodową łączy od wielu lat z działalnością w Stowarzyszeniu na Rzecz Ochrony Dziedzictwa „Młyn-Papiernia”.

SHARE OR SAVE THIS POST FOR LATER USAGE