Tagi:

Sztuka poza murami galerii

lub

Czy  sztukę  można  oglądać  jedynie  w  muzeum?  Z  pewnością  nie  tylko.  Już  od  dawna  przenika  do przestrzeni w których funkcjonujemy na co dzień, pojawia się też coraz więcej inicjatyw promujących takie działania.

Narodowe Centrum Kultury wraz z Fundacją Bęc Zmiana (znaną ze wspierania działań na styku sztuki, architektury i życia społecznego) ogłosiły konkurs na najlepszą „Galerię Urząd”. Celem tego projektu jest promowanie młodych twórców, a jednocześnie zainteresowanie ich pracami większego grona odbiorców oraz pokazanie, że przestrzenie publiczne mogą stać się doskonałym miejscem dialogu miedzy artystą i widzem.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Do pilotażowej edycji zaproszono 5 miast (Gdynia, Słupsk, Lublin, Łódź, Bydgoszcz), w których na przełomie listopada i grudnia pokazywano efekty twórczych działań. Przy współpracy urzędów miejskich, profesjonalnych kuratorów sztuki i artystów organizowano wystawy. Każda ekspozycja podejmowała inny temat.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

W Lublinie prezentowano sztukę tworzoną w przestrzeni publicznej, zarówno realizacje wybitnych plastyków powstałe  kilka  dekad  temu,  jak  i  najnowsze  propozycje  młodych  artystów,  pojawiające  się  od  niedawna w różnych częściach miasta. Obok fotografii murali zrealizowanych kilka lat temu na zniszczonych fasadach kamienic, znalazły się rzeźby i mozaiki – efekty bezprecedensowych w skali kraju, odbywających się w połowie lat 70-tych Lubelskich Spotkań Plastyczny. Uzupełnieniem tego zestawu były projekty powstające podczas kolejnych edycji Festiwalu Sztuki w Przestrzeni Publicznej Open City / Otwarte Miasto. Każdy, kto zdecydował się odwiedzić wystawę miał okazję przyjrzeć się procesowi ewolucji współczesnej sztuki.

Marta Zawiślak
SHARE OR SAVE THIS POST FOR LATER USAGE