Marta Zawiślak

Architekt i projektant. Absolwentka Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego na Politechnice Lubelskiej. Ukończyła również Wzornictwo Przemysłowe oraz Lubelską Szkołę Sztuki i Projektowania im. St. Wyspiańskiego na specjalności Formy Użytkowe. Na co dzień pracuje w dużej skali, zajmuje się tworzeniem projektów na terenach poprzemysłowych i rewitalizacją przestrzeni zdegradowanych. Współpracuje z Fundacją Rozwoju Designu ”LuCreate” i Modernizmem w Lublinie. Największe pasje to: architektura, design i sztuka, a zwłaszcza twórcze połączenia tych dziedzin - najciekawsze dla niej jest to, co dzieje się na styku. Inspiracji, kreatywnych rozwiązań i innowacyjnych pomysłów oraz do swoich działań projektowych poszukuje podczas podróży, odwiedzając najciekawsze polskie i europejskie wystawy, targi oraz festiwale designu i architektury co stało się jej specjalnością w tematyce poruszanej na Archemonie!
Kontakt do Marty: m_arta@poczta.onet.pl

SHARE OR SAVE THIS POST FOR LATER USAGE