Tagi:

Wystawa dr inż. arch. Jarosława Bondara „Architektura – przestrzeń wartości”

W środę 18 listopada 2015 roku Galeria Architektów Forma będzie miała przyjemność zaprezentować wystawę doktora inżyniera architekta Jarosława Bondara pod tytułem „Architektura – przestrzeń  wartości”. Wystawa przedstawia historię rozwoju myśli projektowej, dojrzewania Autora, poszukiwania wyrazu, wartości a przede wszystkim realizacji celu polegającego na takim przekształcaniu przestrzeni, by wznoszone obiekty służyły zarówno zaspokojeniu potrzeb, jak też były, w szerokim tego sława znaczeniu – piękne i ponadczasowe, jak czytamy w recenzji prof. Marii Kaszyńskiej, dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury, ZUT w Szczecinie. Przedmiotem prezentacji są wybrane projekty i realizacje Jarosława Bodnara z lat 1992-2014, to jest od obrony pracy dyplomowej do zakończenia działalności zawodowej w zakresie projektowania architektury i urbanistyki, w ramach Pracowni Projektowej „LA Laboratorium Architektury”, związanej z podjęciem przez Autora pracy w administracji samorządowej, na stanowisku Architekta Miasta Szczecin.

bondar

Jarosław Bondar, jest architektem, doktorem nauk technicznych, adiunktem na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, cenionym w środowisku dydaktykiem architektury. Studiował architekturę na Politechnice Szczecińskiej (studia magisterskie) oraz na Politechnice Warszawskiej (studia doktoranckie), gdzie w 2005 roku obronił procę doktorską pt. „Różne koncepcje kształcenia architektów na przykładzie Bauhausu, w latach 1922 i 1923”. Łączy praktykę zawodu architekta z działalnością naukową i dydaktyczną z zakresu teorii architektury, budowy formy architektonicznej oraz zagadnień projektowania budynków użyteczności publicznej. Jest uczestnikiem licznych konkursów architektonicznych i urbanistycznych, zdobywając nagrody i wyróżnienia.

Obroniona w 1992 roku praca dyplomowa magisterska, zatytułowana SZKOŁA ARCHITEKTURY, której promotorem jest prof. dr hab. inż. arch. Adam Maria Szymski, w sposób rzeczywisty i symboliczny, stanowi podsumowanie okresu studiów na kierunku architektura i urbanistyka oraz inicjuje podjęcie samodzielnych doświadczeń, związanych z wykonywaniem zawodu architekta. Wystawę zamyka zrealizowany i oddany do użytkowania w 2014 roku budynek Centrum Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Dziedzicznych PUM na terenie SPSK1 przy ul. Unii Lubelskiej 1 w Szczecinie.

X-Plakat

Zapraszamy serdecznie na wernisaż

ŚRODA, 18 LISTOPADA 2015, GODZ. 18.00 

Galeria Architektów Forma, ZUT/WBiA

Żołnierska 50, 71-210 Szczecin

Czas ekspozycji: 19.11.2015 do 14.12.2015

Wstęp wolny na wystawę i na wernisaż

Oficjalna strona wydarzenia:

http://www.forma.zut.edu.pl/bondar.php

SHARE OR SAVE THIS POST FOR LATER USAGE