Tagi:

Adaptacja gotowego projektu domu – na czym polega?

Z tekstu dowiesz się:

  • co to jest adaptacja projektui kto się nią zajmuje,
  • jakie działania obejmuje projekt adaptacyjny,
  • ile kosztuje adaptacja projektu.

Jeśli zakupiłeś gotowy projekt domu, kolejnym krokiem będzie spotkanie z architektem adaptującym. Chociaż wiąże się to z dodatkowymi kosztami, adaptacja gotowego projektu domu jest znacznie tańsza niż tworzenie projektu od podstaw. Najlepiej wybrać projektanta, który doskonale orientuje się w planach i zasadach działania lokalnego urzędu, ale najważniejszy jest wybór uprawnionego profesjonalisty. Sprawdź, jak wygląda adaptacja projektu w pracowni projektowej Dobre Domy.

Adaptacja projektu – na czym polega?

Gotowy projekt domu jest opracowywany w oparciu o wzorcowe warunki gruntowe i klimatyczne. Architekt, który go przygotował, nie wie, na jakiej działce docelowo zostanie zrealizowany. Stąd konieczność adaptacji projektu – dostosowania go do lokalnych warunków zabudowy lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzeni.

Adaptacja projektu domu to zatem nic innego jak zmiany w zakupionym gotowym projekcie domu wykonane przez architekta posiadającego odpowiednie uprawnienia (członka Izby Architektów lub Inżynierów Budownictwa).

Proces adaptacji gotowego projektu obejmuje:

  • przystosowanie projektu do działki oraz obowiązujących warunków zabudowy (lub do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego),
  • przystosowanie projektu do obciążeń konstrukcyjnych i gruntowych, m.in. dostosowanie wytrzymałości więźby dachowej czy dobór fundamentów oraz ich izolacji do lokalnych warunków klimatycznych oraz stref przemarzania,
  • naniesienie zmian w docelowym wyglądzie budynku (np. zmiany wielkości lub rozmieszczenia okien, usytuowanie tarasu, dobudowa garażu itp.),
  • wykonanie projektu zagospodarowania terenu na mapie geodezyjnej do celów projektowych, uwzględniającego usytuowanie domu i już istniejących lub zaplanowanych budynków oraz całej infrastruktury działki (tj. sieć uzbrojenia, przyłącza, tereny zielone, dojazd do posesji, śmietnik, oczyszczalnia ścieków itp.),
  • uzyskanie wymaganych pozwoleń, które są niezbędne do rozpoczęcia budowy domu.

Projektanci pracowni Dobre Domy zapewniają pełne wsparcie, abyś mógł wybrać najlepszy projekt do adaptacji.

Ile kosztuje adaptacja projektu?

Nie ma jednej, ustalonej ceny zmian wprowadzanych w projekcie, ponieważ adaptacja projektu zwykle przebiega indywidualnie. Gotowy projekt domu to wydatek rzędu 2000–3000 złotych, natomiast za zmiany adaptacyjne zapłacimy 1200–2500 złotych. Wszystko tak naprawdę zależy od tego, czy zmiany w projekcie będą zaawansowane, czy niewielkie. Na cenę mają wpływ uwarunkowania działki, modyfikacje mające na celu zwiększenie energooszczędności budynku lub zmiana materiału budowlanego.

Przed zleceniem adaptacji gotowego projektu warto się więc dobrze zastanowić nad swoimi potrzebami i uwzględnić je w ramach wszelkich udogodnień. Dotyczy to zarówno wewnętrznych podziałów w celu zwiększenia funkcjonalności pomieszczeń, jak i nowych rozwiązań w postaci tarasu czy np. zimowego ogrodu. Wszystko możesz zaplanować krok po kroku, uzgadniając swoją wizję z projektantem.

Zobacz nowe projekty domów pracowni Dobre Domy

Avatar
SHARE OR SAVE THIS POST FOR LATER USAGE