Tagi:

Budimex zakończył budowę A4 z Rzeszowa do Dębicy

14 czerwca 2013 roku Budimex zakończył budowę 33- kilometrowego odcinka autostrady A4 od węzła Dębica Pustynia do węzła Rzeszów Zachodni, a 28 czerwca otrzymał Świadectwo Przejęcia potwierdzające zakończenie robót.

Umowa o wartości 1,418 mld zł netto została podpisana 10 maja 2010 roku.

W ramach inwestycji Budimex wybudował:
odcinek autostrady o długości ok. 32,75 km o 2 pasach ruchu w każdą stronę i pasem awaryjnym oraz parametrach technicznych drogi klasy A, bezkolizyjny węzeł autostradowy „Ropczyce”, budowę około 70 km dróg dojazdowych przebiegających wzdłuż autostrady, 12 wiaduktów drogowych, 12 wiaduktów autostradowych, 6 mostów autostradowych, 8 mostów drogowych, 3 przejścia dla zwierząt nad autostradą, 2 przejścia dla zwierząt pod autostradą oraz 240 przepustów drogowych, miejsca obsługi podróżnych, plac poboru opłat w ciągu autostrady, stację poboru opłat na węźle Ropczyce, urządzenia związane z ochroną środowiska (33.440 m ekranów akustycznych, urządzenia podczyszczające wody opadowe spływające z jezdni, pompownię wód opadowych wraz z rurociągami tłocznymi).

2559

Autostrada A4, która przebiega przez południe naszego kraju, stanowi odcinek międzynarodowej drogi E40. Na terenie Polski przebiega od Zgorzelca przez Legnicę, Wrocław, Opole, Katowice, Kraków, Tarnów, Rzeszów do przejścia granicznego z Ukrainą (Korczowa – Krakowiec).

źródło: Budimex, materiały prasowe

Avatar
SHARE OR SAVE THIS POST FOR LATER USAGE