Centrum Transferu Technologii

Transgraniczne Centrum Transferu Technologii to inwestycja obejmująca rozbudowę bazy dydaktycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach.

Do 30 września br. uczelnia zakończy etap zaopatrzenia obiektu w urządzenia i wyposażenie laboratoryjne. Od nowego roku akademickiego nowoczesne Centrum będzie sprzyjać współpracy środowiska naukowego, studentów oraz przedsiębiorców.

technologia

Nowoczesna placówka

Centrum Transferu Technologii w Suwałkach powstało w sąsiedztwie istniejącego już kompleksu budynków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Naukowa placówka posłuży przede wszystkim celom badawczo – rozwojowym oraz dydaktycznym. – Otwarcie Centrum, zwiększy infrastrukturę badawczo – rozwojową na Suwalszczyźnie, służącą opracowywaniu rozwiązań innowacyjnych podmiotom gospodarczym oraz uatrakcyjni kierunki kształcenia technicznego na uczelni, szczególnie w branży budowlanej i spożywczej – priorytetowych dla rozwoju regionu – mówi Jerzy Wiszniewski, zastępca kanclerza uczelni.

Realizacja

W ramach umowy wykonawca odpowiadał za realizację prac budowlanych, w tym wykonanie nowoczesnego trzykondygnacyjnego obiektu oraz zagospodarowanie terenu wokół Centrum. W powstałym budynku na parterze
i I-piętrze znajdują się sale laboratoryjne, badawczo-rozwojowe i biurowe oraz pokoje socjalne. W podpiwniczeniu usytuowano pomieszczenia magazynowe i gospodarcze oraz laboratorium branży budowlanej.
– Łączna powierzchnia nawierzchni drogowych, parkingów oraz ciągów pieszych, którą zagospodarowaliśmy wynosi ponad 2700 m2, zaś terenów zielonych około 700 m2 – mówi Grzegorz Pietrowski, Menadżer Projektu, Skanska. – Wybudowany przez nas obiekt posiada trzy kondygnacje i jest oddalony od parterowego skrzydła istniejącego budynku szkoły na odległość ok. 3 metrów, tym samym tworząc wewnętrzne patio przykryte szklanym dachem. Dzięki temu uzyskaliśmy efekt doskonale doświetlonych pomieszczeń w istniejącym już budynku oraz korytarzy w nowo powstałym Centrum – dodaje Pietrowski. Ponadto, niektóre sale w obiekcie posiadają zainstalowane w dachu świetliki pełniące rolę dodatkowego doświetlenia. Z myślą o osobach niepełnosprawnych w budynku zaprojektowano także windę przystosowaną do przewozu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, dzięki której będą one miały możliwość dostania się bez jakichkolwiek utrudnień na każdą kondygnację budynku. Skanska odpowiedzialna była również za wykonanie instalacji elektrycznych oraz instalacji teletechnicznych.

ImageScaler (1)

Budynek w liczbach:

• powierzchnia zabudowy – 643,30 m2
• powierzchnia użytkowa – ok. 1423,32 m2
• kubatura budynku –ok. 4485,00 m2
• Ilość kondygnacji – 3

Projekt jest dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013.

ŹRÓDŁO: SKANSKA

Avatar
SHARE OR SAVE THIS POST FOR LATER USAGE