Dziedziniec edukacyjny w Chinach

Pracownia architektury krajobrazu: Gravity Green
Lokalizacja: Shunde, Foshan, China
Powierzchnia: 12,500m2
Data ukończenia: 2009

Przez ostatnie dwa tysiąclecia, chińskie społeczeństwo postrzegane było głównie przez pryzmat arystokratycznej struktury społecznej. Edukacja była również pod wpływem takiej filozofii, w której wiedzę posiadali tylko „wybrani”. Jednak w dobie boom’ u gospodarczego i globalizacji, nastąpiła diametralna zmiana, dzięki której uczniowie zaczynają coraz lepiej poczynać sobie w rozległym świecie nauki, szukając mądrości i rozwijając zdolność krytycznego myślenia.

YZS_8

 

Projekt dziedzińca przy kampusie szkoły średniej w Chinach został w znacznym stopniu zainspirowany zmianą myślenia zwłaszcza młodszej części społeczeństwa. W projekcie tym uczniowie zachęcani są do interakcji z krajobrazem, co daje im możliwość aktywnego zdobywania wiedzy.

YZS_1

Znajdująca się w chińskim mieście Foshan szkoła, została wybudowana w 2001 roku, uczy się w niej obecnie 2800 uczniów. Tak duża szkoła potrzebowała przestrzeni w której mogliby przebywać i kształcić się  uczniowie.

YZS_2

Dziedziniec został podzielony na części odpowiadające trzem przedmiotom akademickim: fizyce, geografii i sztuce. Z czego w każdej części znajdują się instalacje związane z dana dziedziną. Koncepcja opierała się o aktywną naukę opartą o praktykę i doświadczenie.

YZS_3

Każda z klas pod chmurką wyposażona jest w bogato rzeźbione, oryginalne kolorystycznie i stymulujące wizualnie instalacje, które oddają ciekawość uczniów i powodują pragnienie, aby dotknąć, współdziałać, zbadać ,doświadczyć, a ostatecznie żeby przyswoić podstawową wiedzę– taką jak prawo powszechnej grawitacji, prawo zachowania energii, wytwarzania energii, demografii itp.

YZS_4

Jednak głównym celem oddanej do użytku w 2009 roku przestrzeni jest zachęcenie uczniów do podjęcia samoistnej inicjatywy w celu poznania otaczającej rzeczywistości.

Zdjęcia: gravitygreen.com

Michał Józefczak
SHARE OR SAVE THIS POST FOR LATER USAGE