Tagi:

EGO Paris – kilka słów dla czytelników z Polski

„Design, excellence, exclusivity and a hint of audacity… for the sake of the brand!”

Ego Paris to marka odzwierciedlająca indywidualizm oraz niepowtarzalne cechy każdego z nas i zapewniająca nadzwyczajną wprost swobodę w wyrażaniu tej różnorodności. Ego Paris projektuje i zajmuje się produkcją mebli ogrodowych o najwyższym standardzie jednocześnie oferując bez porównania najlepsze wykończenie materiałowe. Dlatego każdy może dokonać własnego, niepowtarzalnego wyboru – w duchu głównego założenia firmy „My Furniture”.

Design

Design powinien służyć jednostce oraz posiadać znaczenie. Zanim projekt uzyska prostą lub organiczną linię, koncepcja rozpoczyna swoją egzystencję jako idea Życia. Ciepło, dzielenie się, relaksacja oraz komfort to kamienie węgielne każdej kreacji EGO.

Doskonałość

Zastosowanie szlachetnych materiałów, dbałość o szczegóły, wykończenie „haute-couture” według najlepszej tradycji francuskiego rzemiosła – to dobry wybór nawet dla bardzo skomplikowanych aranżacji przestrzeni.

Elitaryzm

Sednem koncepcji EGO Paris jest kolor. Dzięki wszechstronnej palecie barw oraz wykończeń, układających się w ponad 300 kombinacji, ostatecznie to Ty tworzysz produkt, który najlepiej odzwierciedla Twoją osobowość.

Fauteuils bas+table basse carree Premiere BD_EGO Paris

Specjalnie na naszą prośbę EGO Paris odpowiedziało na kilka pytań na temat filozofii projektowania oraz profilu działalności Pracowni z Francji.

EGO Paris to firma, która zajmuje się projektowaniem oraz produkcją wysokiej jakości mebli. Filozofia projektowania opiera się na zrozumieniu ludzi oraz różnic, które zamiast nas dzielić, można wspólnie celebrować. Przesłaniem jest również, że każdy z nas jest inny, wyjątkowy i dzięki temu może wyróżniać się spośród całej reszty.

Table repas ovale avec allonge (CorianŞ)+chaises Premiere BD_EGO Paris

[row]

[col type=”1_2″ class=””]

1. 1. Czy właśnie ta „inność” każdego z nas jest napędem Państwa prac i projektów meblarskich?
W wielu Państwa pracach dostrzegam bardzo ciekawy detal, który kojarzy mi się z polskimi, folklorystycznymi elementami kultury ludowej, takimi jakie można spotkać w wielu regionach naszego kraju. Czy ornamenty roślinne Kolekcji Kube były inspirowane właśnie taką symboliką artystyczną?

Oczywiście, ta różnorodność jest kodem DNA naszej marki! Można powiedzieć, że szeroka gama kolorów jest naszą cechę wspólną z polską kulturą folklorystyczną, projektant KUBE najprawdopodobniej został zainspirowany podobnymi detalami.
1. Of course, this distinctiveness is the DNA of the brand! We can say that we do have this wide range of colors in common with the polish folk culture, and it is probable that the designer of the Kube was inspired by similar details.

Kube fauteuil (4) BD_EGO Paris

[/col]

[col type=”1_2″ class=””]

2. Czy w projektowaniu form meblarskich, doborze materiałów kierujecie się własną intuicją czy raczej śledzicie światowe trendy design’u?
Przesłanie jakie kierujecie do odbiorców jest bardzo głębokie, dojrzałe i przemyślane. Koncepcja że podstawą design’u jest Życie, a projekt powinien być uzasadniony i użyteczny dla jednostki, dobrze sprawdza się w przypadku mebli, w których się specjalizujecie.

Oczywiście to nasza intuicja jest siłą napędową naszej koncepcji. Zawsze staramy się wyprzedzać trendy.
Of course our intuition is the driving motor of our design. We always aim at staying ahead of the trends.

 

 

 

Kube lit de soleil ambre-corian-vinyle marine blanc (2) BD_EGO Paris

[/col]

[/row]

[clear]

[row]

[col type=”1_2″ class=””]

3. Czy rozważaliście możliwość rozszerzenia swojej oferty o inne designerskie przedmioty, które równie dobrze odzwierciedlały by Waszą Koncepcję Życia i utylitarności?
Myślimy również o innych obiektach, ale zawsze w kontekście zewnętrznej przestrzeni, która utrzymuje koncepcję w duchu wolności, swobody oraz transparentności.
We do think about other objects, but always in the outdoor field, which is the only area that supports this spirit of freedom, liberty and transparence.

[/col]

[col type=”1_2″ class=””]

4. Czy Waszym zdaniem polski rynek jest odpowiedni do dystrybucji projektów Waszego autorstwa?

O tak, oczywiście. Mimo że nie jesteśmy jeszcze w pełni zakorzenieni w Polsce, marzymy o tym, aby wkroczyć na rynek. Mocno wierzymy w to, że nasz „duch” odnosi się do ogólnoświatowych trendów.
Of course . Even so we are not yet fully entrenched in the polish market, we would dream to step in. We strongly believe that our spirit is a worldwide trend.

[/col]

[/row]

[clear]

Chaises longues Fish Premiere BD_EGO Paris

[row]

[col type=”1_2″ class=””]

5. Sytuacja gospodarcza Polski często dewaluuje prace i zapał młodych projektantów.
Jakie przesłanie możecie przekazać polskim studentom i młodym projektantom, którzy często nie mogą realizować się zawodowo?
Sytuacja ekonomiczna zmieni się. Zawsze po deszczu przychodzi słońce! Wierz we własne marzenia, idź do przodu, bądź dzielny… Twój czas nadejdzie!
This economic situation will change. After the rain, the sun always comes! Believe in your dream, go ahead, be courageous… your time will come !

[/col]

[col type=”1_2″ class=””]

Fauteuil multi position + repose pied (lune cuivree-blanc) Premiere BD_EGO Paris

[/col]

[/row]

– EGO Paris EGO Paris

– Tekst opracował i przygotował – Andrzej Bratkowski

– Konsultacja językowa: Marcin Wierzbicki, m_wierzbicki@gazeta.pl

[clear]

EGO Paris is a company that designs and produces high quality furniture. Their design philosophy is based on understanding people and their differences that, instead of dividing us, can be jointly celebrated. The message is that everyone is distinct and unique, and thus able to stand out among all of the others.

[row]

[col type=”1_2″ class=””]

1. Is this “distinctness” of everyone the driving force behind your work and furniture design?
I notice in many of your works a very interesting detail that reminds me of Polish folk cultureelements that can be seen in many regions of my country. Were the plant-like ornaments in the Kube Collection inspired by this kind of artistic imagery?

1. Of course, this distinctiveness is the DNA of the brand! We can say that we do have this wide range of colors in common with the polish folk culture, and it is probable that the designer of the Kube was inspired by similar details.

[/col]

[col type=”1_2″ class=””]

2. When designing your furniture and selecting your materials, do you follow your intuition or rather closely observe global trends in design? The message that you send to your audience/customers is very deep, mature and well thought out.
The concept of Life being the basis for design and that a design should be justified and utilitarian is well suited for the furniture that you specialize in.
Of course our intuition is the driving motor of our design. We always aim at staying ahead of the trends.

[/col]

[/row]

[clear]

[row]

[col type=”1_2″ class=””]

3. Have you thought about expanding your offer to include other designer objects that could reflect your concept of Life and Utilitarianism equally well?
We do think about other objects, but always in the outdoor field, which is the only area that supports this spirit of freedom, liberty and transparence.

[/col]

[col type=”1_2″ class=””]

4. Do you think that the Polish market is suitable for distribution of your designs?
Of course . Even so we are not yet fully entrenched in the polish market, we would dream to step in. We strongly believe that our spirit is a worldwide trend.

[/col]

[/row]

[clear]

[row]

[col type=”1_2″ class=””]

5. The economic situation in Poland often devalues the work and enthusiasm of young designers.
What advice would you give to students and young designers that not always have the opportunity to express themselves professionally?
This economic situation will change. After the rain, the sun always comes! Believe in your dream, go ahead, be courageous… your time will come !

[/col]

[col type=”1_2″ class=””]

[/col]

[/row]

[clear]

Avatar
SHARE OR SAVE THIS POST FOR LATER USAGE