Tagi:

Henpol zrealizuje projekt „Ratusz Wilanów”

Henpol Sp. z o.o. przystąpił do realizacji kontraktu polegającego na dokończeniu prac budowlanych przy częściowo istniejących budynkach pod nazwą „Ratusz Wilanów” przy ul. Klimczaka w Wilanowie.

Ratusz Wilanow 3

Zleceniodawcą jest firma MPRO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Zakres robót obejmuje przeprowadzenie prac remontowych na istniejących już konstrukcjach dwóch budynków oraz łączącym je garażu podziemnym a także dokończenie budowy wspomnianych obiektów. Ponadto wykonane zostaną wszelkie niezbędne instalacje, infrastruktura techniczna oraz zagospodarowanie terenu. Powstające budynki A i B mają powierzchnię użytkową, odpowiednio, 2.577 m2 i 1.973 m2. Będą posiadały 4 kondygnacje naziemne i jedną podziemną, na której znajdzie się 161 miejsc parkingowych. Łączna kubatura naziemna wyniesie 25.255,90 m3 a podziemna – 16.344,40 m3. Termin zakończenia prac to wrzesień 2014 roku.

Ratusz Wilanów 4

Avatar
SHARE OR SAVE THIS POST FOR LATER USAGE