Tagi:

I Ogólnopolskie Warsztaty Architektoniczne „SYNERGIA W ARCHITEKTURZE”

Samodzielna Pracownia Architektoniczna, Fundacja Rozwoju Politechniki Lubelskiej i Fundacja Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu zapraszają wszystkich studentów  studiów wyższych kształcących się na kierunku Architektura na I Ogólnopolskie Warsztaty Architektoniczne „SYNERGIA W ARCHITEKTURZE”

Miasta XXI wieku coraz częściej borykają się z problemami dotyczącymi struktury przestrzennej: utratą spójności, niekontrolowanym rozrastaniem się, lukami w zabudowie, pogłębiającym się chaosem przestrzennym.

Pierwsze Ogólnopolskie Warsztaty Architektoniczne „Synergia w architekturze” odbędą się w dniach 23- 26.09.2015 roku Podczas ich trwania podjętych zostanie szereg tematów dotyczących rewitalizacji obszarów województwa lubelskiego. Pierwszym zadaniem projektowym będzie opracowanie  rejonu rotundy, zalewu i teren OSIR- u w Zamościu – mieście idealnym, obecnie wymagającym takiej interwencji.

2261_plakat,warsztaty,SYNERGIA,ZAMOSC,MALY

Harmonogram

23 września 2015 roku

Otwarcie warsztatów podczas, których  odbędą się wykłady wprowadzające. Głos zabierze dr inż. arch. Jan Wrana, kierownik Samodzielnej Pracowni Architektonicznej Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej, Włodzimierz Bętkowski , architekt, specjalista  zajmujący się fortyfikacjami , dr Grażyna Michalska , a także gościnnie prorektora ds. studenckich prof. dr hab. inż. Andrzej Wac-Włodarczyk. Ponadto uczestnicy warsztatów zostaną podzieleni na grupy projektowe – każda z nich w kolejnych dniach warsztatów będzie pracować  pod okiem tutorów oraz zaproszonych biur projektowych.  Wieczorem odbędzie się  spotkanie integracyjne w klubie KAZIK na kampusie Politechniki Lubelskiej.

24 września 2015 roku

Wyjazd do Zamościa i spotkanie z władzami miasta oraz z Panem architektem Włodzimierzem Bętkowskim, który opowie o potrzebie rewitalizacji rotundy, zalewu  oraz terenu OSIR-u w Zamościu. Po powrocie do Lublina uczestnicy warsztatów rozpoczną pracę projektowe pod okiem tutorów w budynku WICA PL (Wschodnie Innowacyjne Centrum Architektury Politechniki Lubelskiej) oraz zaproszonych lubelskich biur projektowych.

25- 26 września 2015 roku

Odbywać  się będą  prace warsztatowe w budynku WICA PL . Do koordynowania pracami warsztatowymi wyznaczeni zostali tutorzy (opiekunowie grup) oraz lubelskie biura projektowe

Opiekunowie grup

  1. Mgr inż. arch. Piotr Gleń
  2. Mgr inż. arch. Aleksandra Jarocka-Mikrut
  3. Mgr inż. arch. Karol Krupa
  4. Mgr inż. arch. Jacek Maleszka

Lubelskie biura projektowe

  1. H + Architektura – Damian Hołownia jeden z członków tej pracowni otrzymał w tym roku 1 nagrodę w konkursie European Prize of Sacred Architecture 2015 oraz wyróżnienie w konkursie architektura betonowa 2012. Członkowie – mgr inż. arch. Damian Hołownia, mgr inż. arch. Magdalena Hołownia.
  2. OMCD Architects – praca Koncepcja Strefy Zero w Nowym Jorku. Projekt filharmonii oraz restauracja wyróżniona została w konkursie architektura betonowa 2013. Członkowie – mgr inż. arch. Oskar Ciuryła, mgr inż. arch. Alicja Szymaniak.
  3. Pracownia projektowa TWORZYWO – świeżo powstała lubelska pracownia projektowa, której twórcy czynnie działają na lubelskiej scenie projektowej od wielu lat mając na swoim koncie liczne realizacje. Członkowie – mgr inż. arch. Konrad Rolka, mgr inż. arch. Katarzyna Kruk.

Podsumowanie

Warsztaty  „SYNERGIA W ARCHITEKTURZE” zostaną podsumowane podczas konferencji naukowej, która  jest zaplanowana w marcu 2016 r. w budynku Wschodniego Innowacyjnego Centrum Architektury Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej.

Więcej informacji znajdziecie Tutaj 

SHARE OR SAVE THIS POST FOR LATER USAGE