Tagi:

International Student Poster Biennale Lublin 2013.

Instytut Sztuk Pięknych Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zaprasza wszystkich studentów oraz absolwentów uczelni wyższych o profilu artystycznym (Akademii Sztuk Pięknych, wydziałów artystycznych, wydziałów architektury) do wzięcia udziału w konkursie International Student Poster Biennale Lublin 2013.

ISPB jest cyklicznym przeglądem plakatu studenckiego. Uczestnicy konkursu  mogą zgłosić 3 plakaty w kategorii ogólnej i 1 w kategorii specjalnej wykonane w dowolnej technice do końca maja 2013 roku.

Konkurs jest dwuetapowy:

I etap – zgłaszanie plakatów drogą elektroniczną, za pośrednictwem strony internetowej  www.poster.umcs.pl.

Jurorzy po zapoznaniu się z pracami konkursowymi  przydzielają punkty, które zadecydują o przejścia do drugiego etapu.

II etap– autorzy najlepszych prac zostaną poproszeni o przesłanie lub osobiste dostarczenie  wydrukowanych prac lub oryginałów wykonanych w technikach autorskich na adres Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie. Do przesyłki należy dołączyć nośnik cyfrowy z reprodukcjami prac (300 dpi, 20 cm dłuższy bok)

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie organizatora konkursu oraz w prasie, radiu i telewizji.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody:

Grand Prix – 5 000 PLN,

Nagroda Dziekana ISP – 2 500 PLN.

Ponadto przewidziane są również nagrody fundowane przez instytucje i osoby prywatne.

Wszystkie prace konkursowe będzie można oglądać w galerii Labirynt przy ul. Popiełuszki 5, gdzie również  odbędzie się gala wręczenia nagród.

Więcej informacji dowiecie się na stronie http://www.poster.umcs.pl/index.php?o=regulations

Avatar
SHARE OR SAVE THIS POST FOR LATER USAGE