Kongres „Kultura dla Partnerstwa Wschodniego”

Dialog przedstawicieli świata kultury stawia ambitny cel: realizację wizji wspólnej przestrzeni kulturowej – Europy bez podziału na Unię Europejską i Partnerstwo Wschodnie.

Uciekając od typowego modelu konferencyjnego i akademickiego opartego na cyklu referatów, organizatorzy proponują równoprawne spotkania i warsztaty, bez zamkniętego programu i ściśle zaznaczonych tez.
Tematy Kongresu: „Kultura zaangażowana społecznie”, „Kultura dla rozwoju”, „Kultura nowych kompetencji”, „Kultura nowych technologii”, „Kultura i tożsamość”. Kongres będzie także miejscem Forum Sieci Współpracy Kulturalnej Partnerstwa Wschodniego, spotkania praktyków z kilkunastu krajów Partnerstwa Wschodniego i Unii Europejskiej. Budowana przez nich sieć „Connected by the Border” zakłada wymianę wiedzy i doświadczeń, określenie problemów i potrzeb kultury w krajach Europy Wschodniej, tworzenie nowych modeli współpracy.
Pełny program Kongresu: http://epccongress.eu/program/

Większość wydarzeń Festiwalu oraz Kongresu odbywać się będzie w nowej siedzibie Centrum Kultury w Lublinie przy ulicy Peowiaków 12. Pragniemy dodać, że uroczyste otwarcie świeżo odremontowanego budynku Centrum odbędzie się już niebawem, bo 20 września, czyli tuż przed rozpoczęciem Kongresu. Szczegóły: www.ck.lublin.pl

Wschód Kultury to forma współpracy kulturalnej miast Polski Wschodniej z krajami Partnerstwa Wschodniego. Trzy miasta: Białystok, Lublin, Rzeszów odkrywają nowe możliwości współdziałania środowisk twórczych na rzecz obiegu kultury ponad granicami, wymiany artystycznej i kulturalnej. Program opiera się na inicjatywach lokalnych operatorów kultury oraz na przedsięwzięciach realizowanych z artystami z krajów Partnerstwa Wschodniego.
Projekt powstał dzięki zaangażowaniu środowisk twórczych i samorządów wschodniej Polski, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego Centrum Kultury. www.wschodkultury.eu

Pierwsza, rzeszowska odsłona projektu Wschód Kultury/ Europejski Stadion Kultury odbyła się w czerwcu 2013, w dniach 29-30. Europejski Stadion Kultury zamienił Rzeszów w kulturowy tygiel dźwięków, obrazów i doświadczeń.
W dniach 25-29 września w Białymstoku w ramach Wschodu Kultury odbędzie się natomiast festiwal „Inny Wymiar”. Program festiwalu wpisuje się w sześć bloków tematycznych: Inny Wymiar Muzyki, Inny Wymiar Teatru i Tańca, Inny Wymiar Sztuki, Inny Wymiar Filmu, Inny Wymiar Mody oraz Inny Wymiar Społeczności.

Avatar
SHARE OR SAVE THIS POST FOR LATER USAGE