Konkurs BMW/URBAN/TRANSFORMS

Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana oraz BMW Group Polska, jest organizatorem konkursu BMW/URBAN/TRANSFORMS.
Konkurs jest adresowany do architektów, urbanistów, designerów, organizacji społecznych, wspólnot obywatelskich oraz innych osób i organizacji, które chcą zmieniać i unowocześniać przestrzeń miejską. W konkursie możliwa jest praca zespołowa pod warunkiem, że w składzie każdego zespołu będzie przynajmniej jeden architekt lub absolwent albo student szkoły projektowej o dowolnym profilu.
Uczestnicy konkursu maja za zadanie zaprojektować projekt poprawiający jakość przestrzeni miejskiej , który musi posiadać takie cechy jak innowacyjność, ekologiczność, zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju.
Wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w konkursie, muszą do dnia 31 stycznia 2014 r. przesłać na adres konkurs@beczmiana.pl swój Projekt, zawierający
– opis wybranego zagadnienia dotyczącego przestrzeni miejskiej i pisemne uzasadnienie, w jaki sposób Projekt poprawi jakość życia mieszkańców w danym obszarze.
– projekt architektoniczny lub inny;
-wizualizacje realizacji Projektu w formie plików pdf lub jpg;
-wskazanie proponowanej lokalizacji Projektu;
-harmonogram realizacji Projektu
– budżet potrzebny do realizacji Projektu,
– dane wszystkich członków zespołu:
– życiorysy wszystkich członków zespołu;
– zgodę na przetwarzanie danych osobowych podpisaną przez każdego członka zespołu, tj.

Laureaci/laureat konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 10 000 zł

Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne

Więcej informacji znajdziecie TUTAJ

Avatar
SHARE OR SAVE THIS POST FOR LATER USAGE