Tagi:

LW Bogdanka S.A., rekordowy poziom wydobycia po 2012r.

Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla BOGDANKA, której jednostką dominującą jest Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. – najnowocześniejsza i najbardziej efektywna kopalnia węgla kamiennego w Polsce oraz krajowy lider rynku producentów węgla energetycznego,

wypracowała w 2012 roku przychody w wysokości ponad 1,8 mld zł, czyli o 41% wyższe niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Skonsolidowany zysk operacyjny był wyższy od osiągniętego rok wcześniej o prawie 34,5% i wyniósł 357,3 mln zł, a zysk netto Grupy sięgnął 289,8 mln zł, co oznacza wzrost o blisko 31%. Osiągnięte w 2012 roku wydobycie na poziomie 7,78 mln ton było wyższe o 33,3% od osiągniętego rok wcześniej i jednocześnie rekordowe w historii firmy.

Osiągnięty wzrost wydobycia oraz wyników finansowych jest efektem konsekwentnie wdrażanej przez Spółkę strategii, której głównym celem jest zwiększenie poziomu wydobycia do 11,5 mln ton rocznie po zakończeniu inwestycji w Polu Stefanów (z 5,8 mln ton w 2010 roku i prawie 5,84 mln ton w 2011 roku), a tym samym dwukrotne zwiększenie udziału w rynku producentów węgla kamiennego w Polsce.

wybierzlublin.pl

wybierzlublin.pl

Głównym źródłem przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej LW Bogdanka w 2012 roku tradycyjnie była produkcja i sprzedaż węgla energetycznego.

Działalność ta wygenerowała 96,37% osiąganych przez Grupę przychodów ze sprzedaży (w analogicznym okresie poprzedniego roku było to 94,11%). Wzrost przychodów ze sprzedaży węgla jest pochodną wyższej o 31,06% ilością sprzedanego węgla, przy wyższej jednostkowej średniorocznej cenie sprzedaży.

Ponad 80% ze zrealizowanej sprzedaży węgla, w ujęciu wartościowym, odbywało się na podstawie długoterminowych umów handlowych zawartych między LW BOGDANKA S.A. a jej głównymi odbiorcami, tj. Elektrownią „Kozienice” S.A. – Grupa ENEA SA, Elektrownią Połaniec SA / GDF Suez Energia Polska – Grupa GDF Suez Energia Polska, PGNIG Termika oraz Elektrownią Ostrołęka.

www.forbes.pl

www.forbes.pl

Słabsze wyniki czwartego kwartału w porównaniu do osiągniętych w tym samym okresie 2011 roku związane były z napotkaniem w tym okresie przez Spółkę mniej korzystnych warunków geologiczno-górniczych w ścianie strugowej w Polu Stefanów polegających na tzw. nieciągłości pokładu, co wpłynęło na poziom wydobycia.

Jednocześnie czwarty kwartał 2011 roku był wyjątkowo jak na ten okres dobry, ze względu na uruchomienie struga w tym okresie (czwarty kwartał jest zwykle słabszy w górnictwie, ze względu na tworzone rezerwy na koszty pracownicze, wypłacane barbórki i 14-tki).

leczna24.pl

leczna24.pl

PRODUKCJA I SPRZEDAŻ WĘGLA

W 2012 roku poziom wydobycia węgla handlowego Spółki był rekordowy w historii firmy i sięgnął 7,78 mln ton, co oznacza, że był wyższy o 33,34% od osiągniętego rok wcześniej (5,84 mln ton). Uzyskany w 2012 roku średnioroczny wskaźnik uzysku węgla (stosunek węgla handlowego do węgla brutto) również był lepszy niż osiągnięty w 2011.

źródło: LW Bogdanka, komunikat prasowy

Avatar
SHARE OR SAVE THIS POST FOR LATER USAGE