Nowy obiekt na terenie Warszawskiego Szpitala Dzieci

9 września 2013 roku Warbud podpisał umowę na generalne wykonawstwo budynku C na terenie Warszawskiego Szpitala dla Dzieci przy ul. Kopernika.

Zamawiającym jest Warszawski Szpital dla Dzieci Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.
Przedmiotem zamówienia jest budowa nowego budynku C na terenie Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ przy ul. Kopernika 43, z przeznaczeniem na działalność leczniczą. Znajdzie się w nim: Blok Operacyjny, Izba Przyjęć, Ośrodek Dziennej Rehabilitacji Neurologicznej, Dział Farmacji, Laboratorium, Pracownia Diagnostyki Obrazowej.
W zakres prac wchodzą także: roboty ziemne, stan surowy, roboty ogólnobudowlane, prace w zakresie instalacji centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, chłodu, wentylacji i klimatyzacji, wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, hydrantowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wewnętrznej i zewnętrznej. Warbud zrealizuje również prace związane z instalacjami elektrycznymi, teletechnicznymi, sygnalizacji pożaru i oddymiania klatek schodowych, DSO, instalacjami gazów medycznych, systemu kontroli dostępu oraz monitoringu.

clipboard02

Powierzchna całkowita: 1 830,50 m2
Powierzchna zabudowy: 392,20 m2
Kubatura: 7 180,10 m3

Termin realizacji: 18 miesięcy od daty podpisania kontraktu

Avatar
SHARE OR SAVE THIS POST FOR LATER USAGE