Pleura Pod – system fasadowy

001_1

INSPIRACJA: BOTT 2013 STUDIO

BOTT LAB PAVILION PROJECT

Pleura Pod jest prototypowym systemem fasadowym, w którym natura współistnieje z architekturą. Zgodnie z definicją, (łac. pleura) opłucna jest cienką błoną surowiczą u ssaków, otaczającą płuca, która ułatwia ich ruch w czasie oddechu. Całość funkcjonuje jako wielowarstwowy system, umożliwiającym wewnętrzny ruch powietrza dla biologicznego wzrostu glonów umieszczonych w pęcherzykach, wypełniających całość instalacji. Glony przetwarzają dwutlenek węgla (CO2) i produkują tlen (O2) oczyszczając w ten sposób powietrze wewnątrz Pawilonu.
Instalacja została zaprojektowana i wykonana przy użyciu technologii wykorzystywanych na Uniwersytecie MIT. Zadaniem postawionym przed zespołem projektantów i doktorantów Wydziału Inżynierii Elektrycznej było opracowanie koncepcji przepływu powietrza oraz systemu wentylacji dającego się kontrolować. Instalację wykonano z tworzyw sztucznych PVC oraz PETG, przy wykorzystaniu maszyn oraz systemu CNC. Z tak prefabrykowanych elementów cała instalacja jest montowana i składana ręcznie przy użyciu niedrogich lecz bardzo wydajnych materiałów, jak drut lub siatka rybacka.

Sami twórcy rozszyfrowują skrót BOTT jako “Burglars of Transnature Technologies”.
„Staramy się zdefiniować i skopiować najbardziej zaawansowane technologicznie pomysły w dziedzinie uprawy i gospodarstwa aby stworzyć system budynków wdrażający nowoczesną inżynierię”.

http://architecture.mit.edu/subject/fall-2013-4154

back

ŹRÓDŁO: ARCHITECTURAL DESIGN OPTION STUDIO
PROJEKT: Beomki Lee, Daeho Lee, Suk Lee

Avatar
SHARE OR SAVE THIS POST FOR LATER USAGE