Tagi:

Stypendia na cel upowszechniania kultury

Z przyjemnością zamieszczamy informację na temat możliwości przyznania stypendium dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Na podstawie Uchwały Nr 746/XXX/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury oraz ich wysokości Prezydent Miasta Lublin przyznaje stypendia na realizację na rzecz Lublina projektu artystycznego, na realizację na rzecz Lublina projektu z zakresu upowszechnia kultury oraz za osiągnięcie artystyczne o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej.

Stypendium na realizację projektu artystycznego może zostać przyznane osobie (na okres do 6 miesięcy), która:
1) mieszka lub przebywa na terenie Lublina przez okres realizacji programu stypendialnego albo przedmiot jej programu stypendialnego jest związany z Lublinem,
2) zajmuje się twórczością artystyczną w szczególności w takich dziedzinach sztuki jak:
a) film,
b) literatura,
c) muzyka,
d) sztuki wizualne, w tym m.in.: malarstwo, rzeźba, grafika, rysunek, fotografia, multimedia, instalacja,
e) taniec,
f) teatr.

Stypendium za osiągnięcie artystyczne o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej może być przyznane osobie fizycznej, która:
1) w dniu złożenia wniosku o stypendium nie ukończyła 30 roku życia,
2) mieszka, pracuje lub pobiera naukę na terenie miasta Lublin,
3) jest laureatem międzynarodowego lub ogólnokrajowego konkursu albo pleneru artystycznego o charakterze konkursowym.

Terminy kolejnych naborów wniosków o stypendia:
– do 20 listopada 2013 r. w przypadku stypendiów na realizację projektów artystycznych i projektów z zakresu upowszechniania kultury dla projektów realizowanych od stycznia do grudnia 2014 r.
– do 31 stycznia w przypadku stypendiów za osiągnięcia artystyczne o randzie międzynarodowej lub ogólnopolskiej uzyskane w 2013 r.

Kontakt:
Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin
ul. Złota 2, 20-112 Lublin
Ewelina Mydlak: emydlak@lublin.eu, 81 466 3704
Iwona Matusiak: imatusiak@lublin.eu, 81 466 3705

2536649_lublin--miasto-inspiracji

ŹRÓDŁO: KULTURA.LUBLIN.EU

Avatar
SHARE OR SAVE THIS POST FOR LATER USAGE