Tagi:

Warwick Junction, Durban

uia2014_durban_architects_mediapartner_2

uia2014_durban_architects_mediapartner_3

Międzynarodowy konkurs projektowy
architecture OTHERWHERE durban 2014.

KONKURS: Warwick Junction – International Competition for Architecture Students

TEMATYKA: URBANISTYKA, projektowanie

APLIKUJ: DOKUMENTY

HARMONOGRAM: Zarejestrowane prace należy nadesłać do 31 marca 2014.

NAGRODY:
Gold Award: 50 000 ZAR (około 3800 EURO)
Silver Award: 30 000 ZAR (około 2300 EURO)
Bronze Award: 20 000 ZAR (około 1500 EURO)

UCZESTNICTWO: konkurs otwarty jest wyłącznie dla studentów kierunku architektura z całego świata. Opłata rejestracyjna wynosi 500 ZAR (około 38 EURO). Konkurs wyłącznie w języku angielskim. Zgłoszone prace należy przesłać drogą elektroniczną, w formacie A1, Adobe pdf.

WARWICK JUNCTION 1

OPIS:
Warwick Junction jest ośrodkiem lokalnego transportu w centrum Durban – jednego z największych miast RPA, liczącym ponad 3,4 mln mieszkańców. Jest zarówno dużym ośrodkiem turystycznym o subtropikalnym klimacie, jak również słynie z powołania do życia Unii Afrykańskiej w 2002, na miejsce Organizacji Jedności Afrykańskiej. Światowa Konferencja przeciw Rasizmowi odbyła się w Durbanie w 2001 roku.

Warwick Junction jest czymś więcej niż miejscem krzyżowania się dróg oraz wzmożonego ruchu ulicznego. Jest rdzeniem lokalnej aktywności i przemieszczania się dziennie setek tysięcy ludzi.
Głównym zadaniem stojącym przed uczestnikami konkursu jest właściwe rozpoznanie kompleksowości i złożoności miejsca pod względem ekonomicznym, kulturowym oraz socjologicznym. Rozpoznanie, wzmocnienie i rozszerzenie tych cech dla dobra otaczającego miasta stanowi cel konkursu.

Warwick Junction zapewnia pozycję gospodarczą osobom nie będącym częścią formalnej gospodarki. Miejsce funkcjonuje jako jeden zespół targowy złożony z 10 mniejszych elementów o zróżnicowanym poziomie zaawansowania infrastruktury. Pomimo tej aktywności i pobudzenia lokalnej gospodarki istnieje szereg potrzeb, które powinny zostać zaspokojone w pierwszej kolejności, takie jak: dostępność, zakwaterowanie i problemy mieszkaniowe, zintegrowany system usług oraz magazyny dla handlowców. Egzystowanie w przestrzeni targowej jest wciąż bardzo uciążliwe i szkodliwe dla środowiska. Masy ludzkie, hałaśliwe dźwięki, gamy zapachów mieszają się i przytłaczają zmysły użytkowników przestrzeni.

Warwick 3

Andrzej Bratkowski

MEDIA: DESIGNOTHER90

ŹRÓDŁO: DURBAN CONGRESS WEBSITE

Avatar
SHARE OR SAVE THIS POST FOR LATER USAGE