Tagi:

Budynek Chemii na Uniwersytecie Jagiellońskim

18 lipca 2013 roku Budimex w konsorcjum z Mostostalem Kraków podpisał z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie umowę (z datą 17.07.2013 r.) na budowę budynku Wydziału Chemii. Kontrakt ma wartość 130,9 mln zł netto.

Nowy budynek Wydziału Chemii będzie zlokalizowany na terenie Kampusu Odnowienia UJ w Krakowie. W ramach inwestycji Budimex wybuduje czterokondygnacyjny obiekt, który podzielono na siedem segmentów o zróżnicowanych funkcjach:
segment A, w którym znajdą się audytoria, sale wykładowe, seminaryjne i językowe, pracownie komputerowe, szatnie, sanitariaty ogólne i bufet,
segment B, w którym będzie biblioteka, laboratoria dydaktyczne, pomieszczenia administracyjne, wydziałowa sala konferencyjna,
segmenty C i D – pomieszczenia administracyjne Wydziału Chemii, pokoje pracowników naukowych, pomieszczenia socjalne,
segment E – laboratoria specjalistyczne pracowników naukowych oraz laboratoria wydziałowe,
segment F – laboratoria specjalistyczne pracowników naukowych,
segment G – budynek techniczny z wbudowaną stacją trafo, magazynami odczynników chemicznych i pomieszczenia techniczne dla obsługi budynku.

Łączna powierzchnia użytkowa budynku wyniesie ok. 28 tys. m.kw. Ok. 15 tys. m.kw. zajmą tereny zielone, a drogi parkingi, ciągi piesze i place – 11,5 tys. m.kw.

Na realizację inwestycji konsorcjum Budimeksu i Mostostalu Kraków ma dwa lata.

www.inowroc.pl

www.inowroc.pl

źródło: Budimex

Avatar
SHARE OR SAVE THIS POST FOR LATER USAGE