Tagi:

Huta Miedzi Głogów, roboty ruszają wkrótce

Polimex-Mostostal podpisał nowy kontrakt na wykonanie robót budowlano-montażowych w Hucie Miedzi Głogów

W dniu 23 maja 2013 roku, Polimex-Mostostal podpisał nowy kontrakt na wykonanie robót budowlano-montażowych w ramach zadania inwestycyjnego:
Program modernizacji pirometalurgii – Zabudowa Pieca Zawiesinowego w Hucie Miedzi Głogów.

Kontrakt realizuje konsorcjum w składzie:

[arrow_list]

  • Tulcon S.A. – partner
  • Polimex-Mostostal – lider
  • Zamawiającym jest KGHM Polska Miedź S.A.

[/arrow_list]

Minimalna wartość robót objętych umową wynosi 75 mln zł netto.

Udział Polimexu-Mostostalu w konsorcjum stanowi 55%.

Glogow_-_huta

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano-montażowych w Hucie Miedzi Głogów dotyczących wytworzenia i zabudowy obiektów w obszarze przygotowania wsadu, pieców hutniczych, odpylni gazów procesowych i wentylacyjnych, rozdzielni oddziałowych elektrycznych wraz z wyposażeniem, obiektów gospodarki energetycznej i transportowej (w tym dróg, placów oraz infrastruktury kolejowej i transportu technologicznego).

Termin realizacji prac przypada na lata 2013-2015.

Wartość portfela zamówień Grupy Polimex-Mostostal wynosi 7,4 mld zł, w tym: kontrakty zawarte 7,2 mld zł, kontrakty w ostatniej fazie negocjacji ponad 0,1 mld zł. Aktualny portfel zamówień w poszczególnych latach kształtuje się następująco: 2013 rok: 2,2 mld zł i w całości dotyczy kontraktów zawartych; 2014 rok: 2,7 mld zł (kontrakty zawarte 2,6 mld zł, kontrakty w ostatniej fazie negocjacji ponad 0,1 mld zł); 2015 rok: 1,7 mld zł i w całości dotyczy kontraktów zawartych; w latach następnych 0,7 mld zł i w całości dotyczy kontraktów zawartych.

źródło: Polimex Mostostal, centrum prasowe

Avatar
SHARE OR SAVE THIS POST FOR LATER USAGE