Konkurs na plakat o tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej

Urząd Patentowy RP z siedzibą w Warszawie, jest organizatorem konkursu na plakat o tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej. Konkurs jest skierowany do studentów uczelni artystycznych, wydziałów architektury, wydziałów sztuk plastycznych szkół wyższych, uczniów szkół artystycznych i ponadgimnazjalnych , profesjonalnych artystów plastyków i grafików.
Wszyscy zainteresowani wzięciem udziału w konkursie mają za zadnie zaprojektować plakat, który będzie stanowić dla społeczeństwa źródło wiedzy na temat ochrony własności intelektualnej obejmującej w szczególności: ochronę wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych i usługowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych . Ponadto treść plakatu powinna nawiązywać do obchodów 95. rocznicy powstania Urzędu Patentowego RP.

Projekt plakatu należy wykonać na usztywnionym podkładzie w formacie 50 x 70 cm, w w technice offsetowej wykorzystującej 4 kolory. Dodatkowo do nadesłanego plakatu należy dołączyć płytę CD z elektronicznym zapisem projektu plakatu. Format zapisu: *.pdf lub *.jpg lub *.tif. Rozdzielczość 150 dpi. Skala 1:1 . Każdy uczestnik ma nieograniczoną liczbę szans na wygranie głównej. Każdy Autor może nadesłać dowolną liczbę plakatów.
Laureaci konkursu zostaną pisemnie i telefonicznie poinformowani o przyznaniu nagrody i trybie jej odbioru. W konkursie zostaną przyznane nagrody ufundowane przez Ministra Gospodarki i Prezesa Urzędu Patentowego.
Prace konkursowe należy składać w Urzędzie Patentowym RP do dnia 10 października 2013 r.

Więcej informacji znajdziecie an stronie http://www.uprp.pl/xi-edycja-konkursu-na-plakat-2013/Lead02,58,7382,7,index,pl,text/

Źródło zdjęć: http://aktualnekonkursy.pl/

Avatar
SHARE OR SAVE THIS POST FOR LATER USAGE