LEWITUJĄCE ŁÓŻKO

Pokonać grawitację? To możliwe! I to we własnym łóżku. W 2006 roku zadebiutowało łóżko magnetyczne zaprojektowane przez holenderskiego architekta Janjaapa Ruijssenaarsa. Projektant rzekomo opracowywał technologię przez sześć lat we współpracy z firmą magnetyczną Bakker i jak się okazuje- opłacalnie.

Architektura jest zdeterminowana przez prawo grawitacji. Lewitujące łóżko omija tę fundamentalną siłę i wznosi się w kierunku nieba. Łóżko osiąga stan lewitacji dzięki zastosowaniu siły nośnej magnesów o przeciwstawnych polach magnetycznych, a to w uproszczeniu oznacza, że magnesy umieszczone w lewitującym łóżku odpychają się od magnesów umieszczonych w podłodze. Żadna elektryczność lub inne formy energii nie są użyte do utrzymania stanu stałej lewitacji łóżka. Projektant potwierdza jakość utrzymania stałej mocy i jak twierdzi, za tysiąc lat łóżko będzie nadal unosić się nad ziemią.

Cztery cienkie linki stanowią jedyne umocowanie łóżka z podłożem. To chroni jednocześnie obiekt przed dalszym wznoszeniem i utrzymuje go w bezruchu na wysokości 40 centymetrów. Dla instalacji tego modelu jest niezbędna powierzchnia o wymiarach 12×6 metrów. Jest ona potrzebna, by swobodnie poruszać w przestrzeni otaczającej lewitujące łóżko. Całkowity ciężar instalacji to około 2000 kilogramów, zaś nośność tego modelu to 900 kilogramów- odpowiada to 11 osobom o średniej wadze. Przy przesunięciu się ludzi znajdujących się na łóżku do jego krawędzi, można zauważyć nieznaczne ruchy, po których łóżko wraca do swojej nieruchomej, horyzontalnej pozycji.

Przechodzenie przed namagnetyzowanym łóżkiem nie jest wskazane dla osób , które przeszły operację, w której zastosowano metalowe implanty. Poza wpływem na implanty, działanie stałego pola magnetycznego według specjalistów, nie wywiera żadnego ubocznego wpływu na ludzkie zdrowie i ciało. Ponadto urządzenia elektroniczne takie jak laptop czy telefon komórkowy, mogą być na nim z powodzeniem używane. Obchodzenie się z silnie aktywnym magnetycznie materiałem oraz specjalne procedury instalowania i odinstalowania wymagają najwyższej ostrożności podczas instalacji, dlatego unikalność tego produktu wykluczyła jego seryjną produkcję. Należy wziąć również pod uwagę czas produkcji i dostawy do 12 miesięcy.

Instalacja w zasadzie pozwala na zastosowanie jej w różnych funkcjach. Założeniem projektanta było oczywiście wykorzystanie nowoczesnej technologii jako łóżka. To dzieło sztuki konstruktorskiej może pełnić jednak inne funkcje: sofy, japońskiego stołu jadalnego czy też platformy wystawienniczej dla eksponatów.

Wymiary tego modelu to 1.30m x 3.0m x 0.25m.
Cena to 1 200 000 euro.
Floating Bed  by Janjaap Ruijssenaars.c

Floating Bed  by Janjaap Ruijssenaars.a

Floating Bed  by Janjaap Ruijssenaars.b

Aneta Woźnica

Avatar
SHARE OR SAVE THIS POST FOR LATER USAGE