Tagi:

Logo dla projektu „Musuems over the borders”

Muzeum Archeologiczno-Historyczne oraz Muzeum Brama Frydlandzka z Kalingradu zaprasza wszystkie osoby pełnoletnie do wzięcia udziału w konkursie pt. „Musuems over the borders”.
Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektować logo, które będzie wspólnym dla Muzeów, oficjalnym znakiem projektu „MUSEUMS OVER THE BORDERS”. Celem konkursu jest wzmocnienie współpracy pomiędzy instytucjami, promocja wspólnego dziedzictwa kulturowego oraz podkreślenie wspólnej historii jaka łączy obydwie instytucje.
Logo stanie się ich fundamentem, dlatego powinno być oryginalne, imponujące, a tym samym nawiązywać do wspólnej tematyki obydwu Muzeów .
Ponadto przy projektowaniu należy pamiętać, że logo będzie spełniało funkcje promocyjne , indentyfikacyjne, jak również reprezentacyjne, a jego odbiorcami będą osoby z całego świata, dlatego też należy zwrócić szczególną uwagę , aby projekty nie naruszały dobrych obyczajów , powszechnie obowiązującego prawa, praw osób trzecich oraz winny być wolne od wad prawnych.
Najlepszy projekt logo umieszczony będzie na plakatach, ulotkach, nośnikach elektronicznych, w Internecie, nośnikach reklamy zewnętrznej, gadżetach promocyjno-reklamowych, a jego twórca otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 4 000 zł.
Pracę konkursową należy przygotować w dwóch wersjach: kolorowej i czarno- białej, a następnie wysłać drogą elektroniczną na adres konkurs@mob.elblag.pl w formacie pliku pdf w jakości do druku (300 dpi) do dnia 10 maja 2013roku.
Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 11 kwietnia 2013 roku.
Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne

Źródło: Źródło zdjęć: http://aktualnekonkursy.pl/

Avatar
SHARE OR SAVE THIS POST FOR LATER USAGE