Tagi:

WAK8: Drzewa w przestrzeni Miasta, Konferencja z cyklu: "Współczesna Architektura Krajobrazu – trendy, technologie i Praktyka " 21 marca, SGGW Warszawa

8. edycja konferencji SAK
„DRZEWA W PRZESTRZENI MIASTA” to 8. edycja organizowanej przez Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu (SAK) konferencji z cyklu „Współczesna architektura krajobrazu – trendy, technologie i praktyka”
(WAK).

1500 uczestników
Konferencje WAK odbywają się dwa razy do roku, wiosną i jesienią, od 2010 r. Uznani architekci krajobrazu z Polski i Europy przedstawiają tu najciekawsze współczesne projekty i realizacje;prezentowane są też nowe i użyteczne technologie i produkty. Wysoki poziom merytoryczny konferencji SAK przyciągnął do tej pory ponad 1500 uczestników – głównie z firm z branży architektury krajobrazu –projektantów i wykonawców, ale również urzędników i studentów.

Najlepsi projektanci, nowatorskie technologie
Planowana 8. edycja konferencji (21 marca 2014, SGGW Warszawa), przygotowywana jest we współpracy z Polskim Towarzystwem Dendrologicznym, Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie. Partnerami konferencji są: Instytut Architektury Krajobrazu KUL, Instytut Architektury Krajobrazu WA PK oraz Katedra Sztuki Krajobrazu SGGW. Udział wezmą architekci krajobrazu oraz eksperci z Polski i Niemiec; przedstawią najważniejsze kwestie związane z doborem drzew do miast, sadzeniem i właściwą pielęgnacją, zaprezentują, na ciekawych przykładach, aktualne zasady projektowe. W drugiej części odbędzie się panel dyskusyjny – forum wymiany doświadczeń związanych z najnowszymi trendami, technologią i realiami pracy architekta krajobrazu.

Program konferencji:
10.00 Recepcja
10.30 Otwarcie konferencji – Urszula Forczek-Brataniec, Wojciech Januszczyk (SAK)
10.40 Jakość materiału szkółkarskiego, a rokowania na przyszłość, prof. PIOTR MURAS, UR
11.10 Dobór drzew do warunków miejskich, prof. JACEK BOROWSKI, PTD/SGGW
11.40 Od projektu po przygotowanie miejsca pod obsadzenia drzewami przyulicznymi
(realia, problemy, rokowania), AGNIESZKA SZULC, Zarząd Dróg Miejskich, Poznań
12.15 lunch
13.15 Sadzenie dużych drzew w miastach, HANNO LEIGHT, Lorberg
14.00 Koncepcja nasadzeń w Messestadt Riem – nowej dzielnicy Monachium, HEINER LUZ
14.45 Najnowsze trendy w inwentaryzacji i zarządzaniu zielenią miejską na przykładzie
m. st. Warszawy, ANDRZEJ JAGURA (Designers)
15.00 przerwa kawowa
15.20 Mieszkańcy miast chcą zieleni. HENRIKE WEHBERG-KRAFFT, WES Landscape Architecture
16.05 Zrównoważone krajobrazy miejskie – perspektywy architektury krajobrazu,
STEPHAN LENZEN, RMP Landschaftsarchitekten
17.00 panel dyskusyjny
AGNIESZKA SZULC (Zarząd Dróg Miejskich, Poznań), BARBARA KRAUS-GALIŃSKA (ABIES
Architektura Krajobrazu/SAK), MAREK BUDZYŃSKI (Marek Budzyński Architekt), PAWEŁ LISICKI
(Miejski Architekt Krajobrazu, Warszawa), HUBERT MĄCIK (Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, Lublin), JERZY NIESWADBA (Federacja Arborystów Polskich) Moderator: prof. JACEK BOROWSKI (Polskie Towarzystwo Dendrologiczne/SGGW)
18.30 zakończenie

O organizatorze konferencji
Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu (SAK) jest największą ogólnopolską organizacją branżową, która zrzesza projektantów i wykonawców obiektów architektury krajobrazu. Celem SAK jest podnoszenie jakości krajobrazu i upowszechnianie dobrych wzorców i praktyk.
Stowarzyszenie działa od 2004 roku organizując konferencje, szkolenia i seminaria dla członków oraz wystawy, na których prezentuje dokonania polskich i światowych firm i biur projektowych. SAK, jako jedyna polska organizacja jest członkiem branŜowych organizacji europejskich: ELCA oraz IFLA Europe.

Program i sylwetki prelegentów na stronie:
www.sak.org.pl

Rejestracja
rejestracja online na stronie: wak8.konfeo.com do 14 marca; w przypadku rejestracji do 28 lutego przewidziana jest zniżka -30%.

Portal nowy.archemon.com jest patronem medialnym wydarzenia.

Zdjęcie główne: http://www.rmp-landschaftsarchitekten.de/

Michał Józefczak
SHARE OR SAVE THIS POST FOR LATER USAGE